Chuyển đến nội dung chính

Hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Hoạt động nghệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan Hải Phòng).

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, toàn Ngành tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung công việc trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Cụ thể, triển khai Hải quan số theo Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính, đến đầu tháng 9, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc đặt ra như: hoàn thành yêu cầu bài toán nghiệp vụ; hoàn thành yêu cầu kỹ thuật công nghệ; hoàn thành xây dựng dự toán kinh phí; hoàn thành dự thảo hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống; hoàn thành dự thảo kế hoạch thuê dịch vụ CNTT.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn có một số vướng mắc về nội dung quản trị vận hành hệ thống và vướng mắc đối với thuế giá trị gia tăng trong việc xác định một số nội dung chi phí thuê dịch vụ (Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính để chỉ đạo).

Về DVCTT, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến đầu tháng 9 đã cung cấp 215 DVCTT mức độ 3 và 4, chiếm gần 91% tổng số thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan thực hiện, trong đó có 209 thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%).

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các bên liên quan chuẩn bị điều kiện kỹ thuật để tích hợp 26 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Tài chính.

Ngoài ra trong tháng 8 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4012/TCHQ-CNTT gửi Cục Tin học và Thống kê tài chính dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 để tổng hợp, trình Bộ Tài chính phê duyệt và Công văn số 4026/TCHQ-CNTT gửi Cục Tin học và Thống kê Tài chính tiếp tục xin ý kiến đối với dự thảo Kiến trúc tổng thể CNTT ngành Hải quan hướng tới Hải quan số.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-cung-cap-209-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-151970.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc