Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng thông quan lượng hàng hóa hơn 9 tỷ USD trong tháng 8

Hải quan Hải Phòng thông quan lượng hàng hóa hơn 9 tỷ USD trong tháng 8
Cơ cấu kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế và không thuế tại Hải quan Hải Phòng tháng 8. Biểu đồ: T.Bình.

Trong đó, xuất khẩu đạt gần 4,97 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt 29,04 triệu USD, tăng 58%.

Nhập khẩu đạt gần 4,47 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 17,6%.

Trong tháng, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, sắt thép, mỹ phẩm… có tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2020.

Điển hình như ô tô đạt 85,91 triệu USD tăng 23%; linh kiện phụ tùng ô tô đạt 92,69 triệu USD tăng 249%; xăng dầu đạt 71,57 triệu USD tăng 69,%; sắt thép đạt 219,89 triệu USD tăng 0,1%...

Tháng 8, toàn Cục thu ngân sách được 5.565,52 tỷ đồng, trong đó riêng khu vực Hải Phòng thu được 4.767,6 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8, Cục Hải quan Hải Phòng thu được 44.556 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 79,6% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 77% so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đồng); tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2020.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thong-quan-luong-hang-hoa-hon-9-ty-usd-trong-thang-8-152239.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc