Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 44 556 tỷ đồng

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 44 556 tỷ đồng
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 44.556 tỷ đồng
Tỉ trọng thu đến hết tháng 8 so với chỉ tiêu cả năm.Biểu đồ: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, tháng 8 toàn Cục thu ngân sách được 5.565,52 tỷ đồng, trong đó riêng khu vực Hải Phòng thu được 4.767,6 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8, Cục Hải quan Hải Phòng thu được 44.556 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 79,6% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 77% so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đồng); tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 38.795 tỷ đồng, đạt 78,4 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (49.500 tỷ đồng), đạt 76,4 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (50.800 tỷ đồng), đạt 73,2% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng giao phấn đấu (53.000 tỷ), tăng 26,11 % so với cùng kỳ năm 2020.

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết đơn vị trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng có tiến độ thu đạt khá so với chỉ tiêu cả năm.

Điển hình như, Chi cục Hải quan Thái Bình đạt hơn 1.248 tỷ đồng, đạt 113,52% so với chỉ tiêu cả năm; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thu được gần 6.242 tỷ đồng, đạt gần 94,6% chỉ tiêu cả năm; Chi cục Hải quan Hải Dương thu được gần 1.882 tỷ đồng, đạt hơn 94% chỉ tiêu cả năm…

Xét về quy mô, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có số thu lớn nhất với gần 13.884 tỷ đồng, đạt 84,14% chỉ tiêu cả năm.

Trong 9 chi cục, chỉ còn Chi cục Hải quan KCX và KCN có số thu đạt dưới 60% so với chỉ tiêu cả năm. Hết tháng 8, số thu của Chi cục được hơn 1.252 tỷ đồng, bằng 54,45% chỉ tiêu cả năm.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thu-ngan-sach-44556-ty-dong-152207.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next