Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 47 000 tỷ đồng

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 47.000 tỷ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình, đơn vị đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu dự toán cả năm.

Theo thông tin sơ bộ cập nhật của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 19/9, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 47.006 tỷ đồng.

Kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng tăng gần 23% so với cùng kỳ 2020 và đạt 83,94% chỉ tiêu dự toán cả năm và 81,19% chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021 do Tổng cục Hải quan giao.

Với kết quả nêu trên, Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị có số thu lớn thứ hai toàn và đóng góp 17,16% trong thu ngân sách của toàn Ngành (sau Cục Hải quan TPHCM).

Hầu hết trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng có tiến độ thu đạt khá so với chỉ tiêu cả năm.

Điển hình như hết tháng 8, Chi cục Hải quan Thái Bình đạt 113,52% so với chỉ tiêu cả năm; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công đạt gần 94,6% chỉ tiêu cả năm; Chi cục Hải quan Hải Dương đạt hơn 94% chỉ tiêu cả năm…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thu-ngan-sach-47000-ty-dong-152783.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc