Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hữu Nghị có thêm Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh bưu chính

Hải quan Lạng Sơn: Cần có giải pháp quản lý hàng hóa qua dịch vụ chuyển phát nhanh
Hải quan Lạng Sơn: Kiến nghị bổ sung nhân lực đáp ứng quản lý loại hình chuyển phát nhanh

Ngày 22/9/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định 2440/QĐ-TCHQ về việc tổ chức lại đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn. Theo đó, Tổng cục Hải quan quyết định thành lập Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh- bưu chính và hợp nhất Đội Nghiệp vụ hải quan Co Sâu và Đội Nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng thành Đội Nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng- Co Sâu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị.

Công chức Hải quan Hữu Nghị kiểm tra thực tế hàng hóa tại bãi kiểm tra hàng hóa của Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Hữu Nghị kiểm tra thực tế hàng hóa tại bãi kiểm tra hàng hóa của Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương. Ảnh: H.Nụ

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn giao Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội Nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng- Co Sâu và Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh- bưu chính đáp ứng yêu cầu quản lý về hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức đảm bảo yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Hải quan Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện (biên chế, cơ sở vật chất…) để đảm bảo triển khai tổ chức hoạt động Đội Nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng- Co Sâu và Đội Thủ tục hàng hóa chuyển phát nhanh- bưu chính . Đồng thời, sắp xếp, bố trí công chức trong số biên chế hiện có của đơn vị theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-huu-nghi-co-them-doi-thu-tuc-hang-hoa-chuyen-phat-nhanh-buu-chinh-153139.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc