Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Móng Cái đảm bảo thông quan hàng hóa 24 7

Hải quan Móng Cái đảm bảo thông quan hàng hóa 24 7
Cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu Móng Cái gặp gỡ, trao đổi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu Móng Cái gặp gỡ, trao đổi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Để giải quyết thủ tục đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại hoặc các phương tiện email, mạng xã hội…, từ đó giải đáp, tư vấn cho doanh nghiệp nhiều vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trường hợp bắt buộc phải đến trụ sở để xuất trình hồ sơ bản gốc theo quy định, Chi cục đã bố trí khu vực độc lập đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và công chức…

Nhờ sự chủ động các phương án nên công tác phòng, chống dịch tại Chi cục Hải quan Hải quan cửa khẩu Móng Cái được triển khai hiệu quả, việc thông quan hàng hóa diễn ra thông suốt.

Đồng thời, Chi cục bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh trong việc triển khai hàng loạt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, không làm đứt gẫy chuỗi cung ứng hàng hóa.

Theo đó, Chi cục hướng dẫn người khai hải quan khai, nộp hồ sơ hải quan cho cơ quan Hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, giải quyết các thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người khai hải quan.

Được biết, từ 1/1 đến 8/9/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã thực hiện thủ tục hải quan đối với gần 32.000 bộ tờ khai hải quan, tổng kim ngạch đạt gần 2,52 tỷ USD, tăng 14% về tờ khai và tăng 25% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Thông quan thông suốt đối với hàng hóa XNK 24/7, góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-mong-cai-dam-bao-thong-quan-hang-hoa-247-152144.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next