Chuyển đến nội dung chính

Hải quan thu hồi ba mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, các mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị thu hồi gồm: mã số 031181125, cấp cho ông Đặng Trung; mã số 030984393, cấp cho ông Nguyễn Trường Giang; mã số 030957631, cấp cho ông Nguyễn Quý Dương.

Đây là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Vận tải quốc tế Nhật Việt, địa chỉ tại tại quận Hải An, TP Hải Phòng. Các mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị thu hồi do đã hết hiệu lực.

Cũng liên quan đến vấn đề đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định công nhận Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Lâm, tại Hải Phòng đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Lâm có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 22/2019/TT-BTC.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-thu-hoi-ba-ma-so-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-152781.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc