Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan TPHCM kiến nghị giải tỏa hàng cho cảng Cát Lái

Hải quan TPHCM kiến nghị giải tỏa hàng cho cảng Cát Lái
Hải quan TPHCM kiến nghị giải tỏa hàng cho cảng Cát Lái
Hàng hóa XNK tại cảng Cát Lái TPHCM. Ảnh: T.C

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Nguyễn Hữu Nghiệp, Cảng SPTC là cảng biển quốc tế đang được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước thuộc Cục Hải quan Hải quan quản lý. Vì vậy, Cục Hải quan TPHCM đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét chấp thuận theo đề nghị của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Trước đó, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn có văn bản đề nghị Cục Hải quan TPHCM xem xét, chấp thuận cho Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn được điều tiết, vận chuyển hàng hóa thuộc đối tượng quy định trong công văn 3847/TCHQ-GSQL từ cảng Cát Lái và cảng Phước và lưu giữ tại cảng SPCT, để chờ làm thủ tục thông quan và thanh lý theo quy định.

Theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Sau khi nhận được công văn 3847/TCHQ-GSQL ngày 2/8/2021 của Tổng cục Hải quan và thông báo số 140/TB-HQTPHCM ngày 6/8/2021, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, góp phần giảm tải được lượng hàng hóa tồn đọng lâu ngày tại cảng Cát Lái, duy trì và ổn định hoạt động sản xuất trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình sản lượng hàng hóa nhập khẩu về cảng Cát Lái tiếp tục tăng trong bối cảnh các cảng nội Á đã hoạt động trở lại, đồng thời tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp, nhà máy tiếp tục ngừng hoạt động, dẫn đến nguy cơ hàng nhập tồn đọng, lưu tại cảng tăng cao.

Nhằm duy trì ổn định hoạt động của cảng Cát Lái và chuỗi cung ứng khu vực phía Nam, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã ký hợp đồng hợp tác với các cảng SPCT để điều tiết, vận chuyển hàng hóa từ cảng Cát Lái và cảng Hiệp Phước về lưu giữ tại cảng SPCT, để nâng công suất tiếp nhận hàng cho cảng Cát Lái, cảng Hiệp Phước trong thời gian tới.

Do đề nghị của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn vượt thẩm quyền của Cục Hải quan TPHCM, nên đơn vị đã báo cáo Tổng cục Hải quan xin ý kiến chỉ đạo thực hiệnsource https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-kien-nghi-giai-toa-hang-cho-cang-cat-lai-152410.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next