Review
Your Ads Here

Published on

Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trong khu vực cụm cảng Cải Mép Thị Vải

Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trong khu vực cụm cảng Cải Mép Thị Vải
Tân cảng điều chỉnh chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp lấy hàng tại kho CFS
Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị 3 giải pháp phòng ngừa ùn tắc container tại khu vực Cái Mép – Thị Vải
0933-10-2736-cyng-cai-mep
Hoạt động XNK tại Cảng Cái Mép, tỉnh BR-VT. Ảnh: T.H

Gỡ vướng kịp thời

Trước đó, Công ty TNHH vận tải container Hải An và Công ty cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (cảng TCT, Gemalink, SSIT, TCTT, CMIT) thuộc cùng địa bàn do Chi cục Hải quan của khẩu cảng Cái Mép quản lý khi phát sinh tình trạng bị tắc nghẽn cầu cảng làm thay đổi cảng xếp, dỡ hàng.

Trước vướng mắc của doanh nghiệp, căn cứ quy định pháp luật hiện hành để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo không gây ách tắc cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Tổng cục Hải quan cho biết: đối với hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép trên cơ sở văn bản đề nghị của hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu hoặc công ty giao nhận có xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng (nêu rõ về tình trạng tắc nghẽn dẫn đến không thể bố trí cầu bến cho tàu cập cảng theo đúng lịch trình và thông tin lô hàng nhập khẩu để nghị cho phép vận chuyển sang cảng khác nằm trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải để xếp lên tàu vận chuyển tới cảng đích) để quyết định cho phép hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu hoặc công ty giao nhận vận chuyển hàng hóa giữa các cảng trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải xếp hàng lên tàu vận chuyển tới cảng đích.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép sau khi kiểm tra thông tin về lô hàng nhập khẩu đề nghị cho phép vận chuyển, nếu hàng hóa không đăng trong danh sách theo dõi, kiểm tra của cơ quan chức năng hoặc không có dấu hiệu nghi vấn, vi phạm thì hướng dẫn hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu hoặc công ty giao nhận thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải để xếp lên tàu vận chuyển tới cảng đích theo quy định tại Điều 51b Thông tư 38/2015/TT-BTC (được bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Đối với hàng hóa xuất khẩu, trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, hàng hóa đã đưa vào khu vực giảm sát hải quan tại cửa khẩu, nếu người khai hải quan có yêu cầu thay đổi cảng xếp hàng thì Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Về giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container khu vực Cái Mép, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép với doanh nghiệp kinh doanh cảng container khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có liên quan để xác định tình trạng tắc nghẽn, đầu mối để phối hợp thực hiện, giải quyết khó khăn khi phát sinh tắc nghẽn cầu cảng, đảm báo công tác quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng thuộc cụm cảng Cái Mép – Thị Vải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 50, Điều 51b, và Điều 52 hoặc Điều 52b Thông tư 38/2015/TT BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 28, Khoản 29, Khoản 30 và Khoản 32 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Nhiều giải pháp hỗ trợ đã được triển khai

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa không bị gián đoạn trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, cơ quan Hải quan đã giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai áp dụng thủ tục hải quan tạm thời trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Khuyến khích việc thông quan tại cảng Cái Mép - Thị Vải và bàn phương án thành lập Chi cục Hải quan để thông quan hàng hóa ngay tại cảng Cái Mép – Thị Vải, giảm tải cho cảng Cát Lái. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã chủ trì thống nhất với các cơ quan chuyên ngành cho phép doanh nghiệp nộp bản chứng thư “scan” bằng đường điện tử trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg và bổ sung bản gốc sau…

Bên cạnh đó, ngày 19/8/2021, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3695/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2021 về kiểm tra bảo quản hàng hoá trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp; công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021 về việc hỗ trợ thông quan hàng hoá phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, chỉ đạo thành lập các tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu (đặc biệt là hàng hoá phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19) tại 3 cấp; thành lập tổ phản ứng nhanh để thực hiện thông quan ngay trong ngày các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm và tổ thường trực chống ùn tắc hàng hoá tại các cửa khẩu thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Báo Hải quan - cơ quan ngôn luận của Tổng cục Hải quan cũng đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp trong cao điểm dịch Covid-19” để giải đáp nhiều vướng mắc về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.source https://haiquanonline.com.vn/ho-tro-doanh-nghiep-van-chuyen-hang-hoa-trong-khu-vuc-cum-cang-cai-mep-thi-vai-152055.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next