Chuyển đến nội dung chính

Hơn 4 triệu hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia

Hơn 4 triệu hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia

Như vậy, lũy kế từ khi triển khai (cuối năm 2014) đến 15/8/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với hơn 4 triệu hồ sơ của gần 49 nghìn doanh nghiệp.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với 9 nước ASEAN.

Từ 15/7/2021-15/8/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN trên 15 nghìn C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước xấp xỉ 22,5 nghìn C/O.

Lũy kế từ khi triển khai (1/1/2018) đến ngày 15/8/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 397.909 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 993.388 C/O.

Đáng chú ý, từ 1/8/2021, Tổng cục Hải quan đã triển khai chức năng cho phép doanh nghiệp và các bên liên quan tra cứu trạng thái chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ngoài ra, tháng 8, với vai trò Cơ quan Thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung.

Đồng thời, xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu họp trực tuyến Ủy ban 1899 và đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch ủy ban 1899 về việc chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 8 của Ủy ban 1899.

Đối với triển khai Hệ thống quá cảnh ASEAN (ACTS), Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các chuyên gia ARISE Plus (Dự án hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN do EU tài trợ) cài đặt hệ thống và chạy kiểm thử.

Mặt khác, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan.

Dự kiến, Việt Nam kết nối trao đổi chính thức thông tin tờ khai hải quan xuất khẩu điện tử từ ngày 1/10/2021.source https://haiquanonline.com.vn/hon-4-trieu-ho-so-duoc-xu-ly-qua-co-che-mot-cua-quoc-gia-151864.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc