Chuyển đến nội dung chính

Lạng Sơn đề nghị triển khai kết nối giữa hệ thống cơ sở dữ liệu hải quan với nền tảng cửa khẩu số

Lạng Sơn tiên phong triển khai cửa khẩu số
Lạng Sơn triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại Hữu Nghị và Tân Thanh

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn nhất trí với định dạng thông điệp về yêu cầu truy vấn thông tin và phản hồi kết quả truy vấn thông tin do Cục CNTT và thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) đề xuất.

Hàng hóa ra vào bến bãi tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: H.N
Hàng hóa ra vào bến bãi tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: H.N

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng nhất trí với phương án kỹ thuật kết nối, trao đổi thông tin giữa nền tảng cửa khẩu số với hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan.

Trong đó, sẽ thiết lập kênh truyền metronet kết nối từ Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Lạng Sơn tới Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, lắp đặt 1 thiết bị định tuyến tại Trung tâm dữ liệu Tổng cục Hải quan và thực hiện kết nối từ thiết bị định tuyến này tới thiết bị định tuyến đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Lạng Sơn thông qua kênh truyền metronet.

Do đó, để hoàn thiện kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Tổng cục Hải quan triển khai phương án kỹ thuật kết nối trước khi chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/10 nhằm phục vụ cho cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.source https://haiquanonline.com.vn/lang-son-de-nghi-trien-khai-ket-noi-giua-he-thong-co-so-du-lieu-hai-quan-voi-nen-tang-cua-khau-so-153203.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc