Chuyển đến nội dung chính

Ngành Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngành Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện dịch vụ công trực tuyến giúp cơ quan Hải quan đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính và phòng, chống dịch bệnh.

Từ ngày 1/7/2021, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đối với 22 thủ tục hành chính mới; đang chuẩn bị tích hợp 26 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Tài chính, dự kiến thời gian hoàn thành trong quý 4/2021.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215 DVCTT mức độ 3, 4 (chiếm 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện), trong đó có 209 thủ tục hành chính được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%).

Đặc biệt trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng, việc thực hiện thủ tục hành chính qua DVCTT góp phần quan trọng để đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt, gắn với phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo quản lý, vận hành hệ thống CNTT ngành Hải quan hoạt động ổn định, an ninh, an toàn, Tổng cục Hải quan đã xây dựng phương án làm việc đảm bảo quản lý vận hành hệ thống CNTT an toàn, thông suốt 24/7 trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội.source https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-ket-noi-26-dich-vu-cong-truc-tuyen-len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-153322.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc