Chuyển đến nội dung chính

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số
Ngày 18/2, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số theo Quyết định 97 của Bộ Tài chính. Ảnh: T.Bình.

Mục tiêu của kế hoach là thuê dịch vụ đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống.

Hệ thống công nghệ thông tin mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan.

Hạng mục thuê dịch vụ công nghệ thông tin là thuê đồng bộ dịch vụ đối với: phần mềm; phần cứng; đào tạo và hỗ trợ người sử dụng; quản trị, vận hành và bảo trì, bảo hành hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện toàn diện các nghiệp vụ hải quan và bảo đảm an ninh, an toàn của hệ thống…

Trước đó, ngày 26/1/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 97/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”.

Thực hiện Quyết định 97, ngày 8/2/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 298/QĐ-TCHQ thành lập Ban chỉ đạo triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số (Ban chỉ đạo), Tổ tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo.source https://haiquanonline.com.vn/phe-duyet-ke-hoach-thue-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-thuc-hien-hai-quan-so-153253.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc