Chuyển đến nội dung chính

Quý 3 Ngành Hải quan tiếp nhận 3 223 453 bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

Trong quý 3/2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng kế hoạch trọng tâm của Ngành. Các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã góp phần tăng điểm Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ Tài chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục đối với các loại hình, mặt hàng mới…

Quý 3: Ngành Hải quan tiếp nhận 3.223.453 bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính
Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh giải pháp cải cách thủ tục hành chính- ảnh tư liệu. Ảnh: Quang Hùng

Việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vừa đảm bảo phòng dịch Covid-19 vừa duy trì hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trong đó, về cải cách hành chính, cơ quan Hải quan đã tích cực triển khai thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tổng hợp kết quả thẩm định. Triển khai thực hiện thông báo của Bộ Tài chính về việc triển khai các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ; trình Bộ Tài chính về Thông báo thực hiện giải pháp cải thiện các Chỉ số GCI 2019 và APCI 2020 và dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính.

Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ quan Hải quan đã tiếp tục phối hợp Dự án TFP cập nhật, hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động của thủ tục hành chính, tiếp thu, giải trình đối với một số ý kiến của các bộ, ngành về việc đánh giá tác động thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; tổng hợp kết quả rà soát mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ngành Hải quan (đợt 1) để thực hiện chuẩn hóa mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.source https://haiquanonline.com.vn/quy-3-nganh-hai-quan-tiep-nhan-3223453-bo-ho-so-yeu-cau-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-153166.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc