Chuyển đến nội dung chính

Sắp xếp bổ sung nguồn lực sẵn sàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo mô hình mới

0040-15-img-4075
Trạm kiểm định di động VILAS của Cục Kiểm định hải quan. Ảnh: H.Nụ

Theo đó Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính ký hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt Nghị định tại Tờ trình số 144/TTr-BTC ngày 16/8/2021. Sau khi có ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), hiện nay hồ sơ Nghị định đang được tiếp tục hoàn thiện.

Song song, Tổng cục Hải quan tiến hành xây dựng dự thảo các nội dung mô hình tổng quan; quy trình nghiệp vụ; các yêu cầu nghiệp vụ phù hợp theo quy định tại Nghị định; các nội dung thông tin dự kiến sẽ chia sẻ giữa các bộ, ngành, đơn vị liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong phạm vi quy định của Nghị định… phục vụ cho việc triển khai xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định khi được ban hành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng triển khai sắp xếp, bổ sung nhân lực, thiết bị… sẵn sàng thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo lộ trình của Đề án đề ra đáp ứng theo mô hình mới.

Cụ thể, tiến hành thí điểm kiểm tra đối với một số mặt hàng có trên thị trường và các chỉ tiêu đã có chứng nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016, như: kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh trên một số mặt hàng hoa quả sấy khô; thí điểm kiểm tra các chỉ tiêu kim loại nặng trên nền mẫu bánh quy và rau; thí điểm kiểm tra chất lượng một số chỉ tiêu pH, axit tự do,… trên mặt hàng phân bón; các chỉ tiêu chất lượng sữa thanh trùng như hàm lượng protein, chất béo, chất khô.

Tiến hành rà soát và sửa đổi hệ thống ISO 17025: 2017; triển khai xây dựng hồ sơ theo ISO 17065: 2013; thực hiện thử nghiệm thành thạo các chỉ tiêu kim loại nặng As, Cd, Pb, Hg trong bánh quy, sữa, rau; các chỉ tiêu về độ bền kéo, giới hạn chảy trên, độ dãn dài tương đối sau khi đứt của thép, thành phần thép… Đồng thời, Kiểm định Hải quan đã nộp hồ sơ xin chỉ định thử nghiệm mặt hàng phân bón, hiện đang sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Cục Bảo vệ thực vật.source https://haiquanonline.com.vn/sap-xep-bo-sung-nguon-luc-san-sang-thuc-hien-kiem-tra-chuyen-nganh-theo-mo-hinh-moi-152021.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc