Chuyển đến nội dung chính

Talk Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành Hướng tới hải quan số hải quan thông minh

Đặc biệt trong giai đoạn đất nước đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, ngành Hải quan tăng cường công tác cải cách hiện đại hóa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan.

Phát huy bề dày truyền thống, Hải quan Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới 2021-2030. Nhân dịp kỷ niệm 76 thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2021), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Hải quan về những thành tựu chặng đường 10 năm qua và mục tiêu phát triển hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam trong giai đoạn tới.source https://haiquanonline.com.vn/talk-pho-tong-cuc-truong-mai-xuan-thanh-huong-toi-hai-quan-so-hai-quan-thong-minh-152182.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc