Chuyển đến nội dung chính

Tạo thuận lợi và đảm bảo nhập khẩu thuốc nguyên liệu làm thuốc đúng quy định

Tạo thuận lợi và đảm bảo nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc đúng quy định
Gần đây cơ quan Hải quan phát hiện một số trường hợp nhập khẩu trái phép thuốc và thiết bị, vật tư y tế. Ảnh: T.Bình.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã tiến hành các biện pháp kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật hải quan để đảm bảo thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu vào Việt Nam phải đúng về nguồn gốc, chất lượng, tiêu chuẩn và tuân thủ đúng quy định của Luật Dược năm 2016, Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tránh trường hợp lợi dụng nhập khẩu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của hàng hóa và tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, nhất là trong bối cảnh địch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan đã thực hiện một số giải pháp quan trọng.

Đó là, chỉ đạo các cục hải quan địa phương tạo điều kiện, đẩy nhanh quá trình thực hiện thủ tục hải quan, qua đó đã hoàn thành thông quan, giải phóng hàng cho toàn bộ các lô hàng thuộc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu đã mở tờ khai trước ngày 1/8/2021.

Khi mở tờ khai hải quan nhập khẩu các lộ hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc từ ngày 1/8/2021, doanh nghiệp nộp hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật hải quan, Nghị định 54/2017/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).

Cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo các quy định pháp luật; các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu được cơ quan Hải quan phân luồng xanh, luồng vàng và chỉ kiểm tra thực tế hàng hóa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thực hiện kiểm hóa đối với hàng hoá có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định tại khoản 8 Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Đối với các lô hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt (như thuốc, vắc xin, sinh phẩm... yêu cầu nhiệt độ bảo quản từ 20C-80C) thuộc diện phải kiểm tra thực tế, ngày 19/7/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn 3639/TCHQ-GSQL chỉ đạo các cục hải quan địa phương cho phép doanh nghiệp được đưa hàng về kiểm tra thực tế tại địa điểm bảo quản theo đề nghị của doanh nghiệp.source https://haiquanonline.com.vn/tao-thuan-loi-va-dam-bao-nhap-khau-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-dung-quy-dinh-152317.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc