Review
Your Ads Here

Published on

Thêm 2 thủ tục của Bộ Nông nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Thêm 2 thủ tục của Bộ Nông nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Thêm 2 thủ tục của Bộ Nông nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Ngày 8/9/2021, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có văn bản 1599/BVTV đề nghị triển khai thực hiện kết nối thủ tục trên qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Theo Cục Bảo vệ thực vật, 2 thủ tục “Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu” và “Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu” đã hoàn thiện việc xây dựng phần mềm cũng như tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng.

Để phần mềm thực hiện thủ tục hành chính sớm được triển khai phục vụ người dân, doanh nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật đã đề nghị Tổng cục Hải quan chính thức vận hành phần mềm thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên và thông báo đến hải quan các tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục từ ngày 20/9/2021.

Ngày 15/9/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4451/TCHQ-CNTT thông báo việc triển khai thủ tục trên tới các cục hải quan tỉnh, thành phố. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ công chức hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Theo Quyết định 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 38 thủ tục hành chính cần triển khai trên NSW, sau khi triển khai chính thức 2 thủ tục nêu trên sẽ nâng số thủ tục hành chính được triển khai của bộ này lên 36 thủ tục.

Về triển khai thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia, theo số liệu của Tổng cục Hải quan- cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, tính đến 14/9/2021 đã có 233 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, với hơn 4 triệu hồ sơ của hơn 49 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Với 2 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được triển khai từ 20/9/2021 sẽ nâng số thủ tục hành chính được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia lên 235 thủ tục.source https://haiquanonline.com.vn/them-2-thu-tuc-cua-bo-nong-nghiep-thuc-hien-co-che-mot-cua-quoc-gia-152614.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next