Review
Your Ads Here

Published on

Thêm 2 thủ tục của Bộ Y tế thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Thêm 2 thủ tục của Bộ Y tế thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Thêm 2 thủ tục của Bộ Y tế thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Trước đó, ngày 23/8 Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) có công văn 618/CNTT-YTĐT về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đối với 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến nội dung trên, Tổng cục Hải quan vừa có thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thảnh phố từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021, triển khai thí điểm thông qua NSW đối với tất cả doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện đối với 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế gồm: Cấp mới số lưu hành đổi với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường; Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường.

Từ 15/10/2021, tất cả doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính thức thực hiện 2 thủ tục hành chính nêu trên theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Các thông báo Giấy phép nhập khẩu theo 2 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước ngày 15/9/2021 dưới dạng bản giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Các Thông báo Giấy phép nhập khẩu theo 2 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp từ ngày 15/9/2021 trở về sau dưới dạng bản giấy và không có bản điện tử được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho CBCC hải quan.

Đồng thời, yêu cầu CBCC tại các chi cục truy cập E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đổi với 2 thủ tục hành chính nêu trên khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các thông báo Giấy phép theo 2 thủ tục trên nếu các thông báo Giấy phép này đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Mới đây, Bộ Y tế phối hợp với Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm (từ 1/9 đến 1/10/2021) đối với 5 thủ tục hành chính qua NSW gồm: Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.source https://haiquanonline.com.vn/them-2-thu-tuc-cua-bo-y-te-thuc-hien-co-che-mot-cua-quoc-gia-152362.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next