Chuyển đến nội dung chính

Thu nộp ngân sách 474 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Thu nộp ngân sách 474 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Kết quả kiểm tra sau thông quan từ đầu năm đến15/8. Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8 vừa qua (kỳ báo cáo 16/7-15/8), toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) 172 cuộc, trong đó có 63 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 109 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 18,35 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 19,50 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/8, toàn Ngành đã thực hiện KTSTQ 1.234 cuộc, trong đó có 327 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 907 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 518,37 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 474,41 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng Cục KTSTQ thực hiện 101 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, số tiền thu nộp ngân sách 404,9 tỷ đồng, chiếm hơn 85% số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng.

Ngoài tổ chức các cuộc KTTSQ, tháng 8, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn và trả lời vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp, như chỉ đạo các cục hải quan địa phương về việc báo cáo số liệu, dữ liệu xuất nhập khẩu, tình trạng hiện thời của cơ sở sản xuất, tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng hạt điều.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan địa phương đối với việc KTSTQ chống gian lận xuất xứ một số mặt hàng trọng điểm; mở rộng và hoàn thiện kế hoạch định hướng KTSTQ chuyên đề…source https://haiquanonline.com.vn/thu-nop-ngan-sach-474-ty-dong-tu-kiem-tra-sau-thong-quan-152070.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc