Chuyển đến nội dung chính

Xây dựng Thông tư về thủ tục hải quan trong giai đoạn dịch Covid 19

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCX và KCN (Cục Hải quan Hải Phòng).
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCX và KCN (Cục Hải quan Hải Phòng).

Theo đó, Thông tư được xây dựng nhằm thực hiện mục 2 Phần II Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Đồng thời, Thông tư cũng tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt.

Hiện Tổng cục Hải quan đã xây dựng Thông tư Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (Covid-19) và trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Dự kiến, Thông tư điều chỉnh đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp quy định tại Thông tư này gồm: hàng hóa viện trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài cho Việt Nam, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam, hàng hóa do các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, cho, biếu, tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố để phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh Covid-19.

Thông tư cũng quy định về việc nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật có liên quan phải nộp bản giấy (bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực), bao gồm: các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan phải nộp khi làm thủ tục hải quan theo quy định; chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Đồng thời quy định việc chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Theo dự thảo, Thông tư này áp dụng trong trường hợp cơ quan quản lý chuyên ngành, chi cục hải quan, người khai hải quan, địa điểm lưu giữ hàng hóa nằm trong địa bàn phải áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; hàng hóa nhập khẩu để viện trợ, cho, biếu, tặng phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh Covid-19.

Hiện dự thảo Thông tư đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến các đơn vị trong ngành, đồng thời sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với các đơn vị hải quan và doanh nghiệp để lấy ý kiến về dự thảo Thông tư.source https://haiquanonline.com.vn/xay-dung-thong-tu-ve-thu-tuc-hai-quan-trong-giai-doan-dich-covid-19-152433.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc