Review
Your Ads Here

Published on

Đảng bộ và 2 cá nhân Hải quan Hải Phòng được biểu dương trong thực hiện Chỉ thị 05 CT TW

Đảng bộ và 2 cá nhân Hải quan Hải Phòng được biểu dương trong thực hiện Chỉ thị 05 CT TW
Đảng bộ và 2 cá nhân Hải quan Hải Phòng được biểu dương trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; triển khai chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng” do Thành ủy Hải Phòng tổ chức mới đây, Ban Tổ chức đã công bố danh sách 57 tập thể và 97 cá nhân được biểu dương trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cấp thành phố.

Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng có 1 tập thể và 2 cá nhân được biểu dương là: Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng và các ông Lại An Ninh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; ông Đỗ Văn Chính, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin.

Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng với 714 đảng viên, chiếm 76,2% số công chức, người lao động toàn Cục; sinh hoạt tại 20 chi/đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Những năm qua, Đảng ủy Cục Hải quan Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi lĩnh vực công tác của đơn vị. Trong đó, Đảng bộ luôn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng; giáo dục chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác cải cách, hiện đại hóa Hải quan và phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp nhằm thực hiện thắng lợi phương châm Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 “Cải cách - Kỷ cương - Chuyên nghiệp”, xây dựng Đảng bộ tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn diện, nâng cao vị thế và đóng góp ngày một quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và ngành Hải quan.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Cục đã kết nạp 30 đảng viên mới; xét, công nhận đảng viên chính thức cho 47 đảng viên dự bị; bồi dưỡng nghiệp vụ Đảng cho 73 đồng chí là cấp ủy viên các cấp; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 30 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 28 đảng viên mới…source https://haiquanonline.com.vn/dang-bo-va-2-ca-nhan-hai-quan-hai-phong-duoc-bieu-duong-trong-thuc-hien-chi-thi-05-cttw-154372.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next