Review
Your Ads Here

Published on

Cho phép đưa 800 000 liều vắc xin Vero Cell về bảo quản

Cho phép đưa 800 000 liều vắc xin Vero Cell về bảo quản
Văc xin
Văc xin

Trước đó Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị đưa hàng hóa là 800.000 liều vắc xin Vero Cell do Chính quyền khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây-Trung Quốc viện trợ về bảo quản nguyên trạng tại kho vắc xin.

Để đảm bảo chất lượng vắc xin nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan Quảng Ninh xem xét, giải quyết đề nghị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho phép đưa lô hàng vắc xin trên về bảo quản tại kho vắc xin.

Đồng thời yêu cầu người khai hải quan thực hiện việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm bảo quản, có trách nhiệm nộp Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan khác theo quy định trong vòng 30 ngày để được thông quan hàng hóa.source https://haiquanonline.com.vn/cho-phep-dua-800000-lieu-vac-xin-vero-cell-ve-bao-quan-154292.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next