Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tập trung tại Bắc Ninh

Theo đó, địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Chi nhánh Công ty Cổ phần giao nhận và vận chuyển IN DO TRẦN.

Tổng diện tích địa điểm là 11.500 m2, trong đó bao gồm: diện tích kho chứa hàng; diện tích bãi tập kết; diện tích kho chứa tang vật vi phạm; nơi làm việc của Hải quan và các công trình phụ trợ khác.

Địa điểm này có mã địa điểm lưu kho: 18IDC16; tên rút gọn trên hệ thống: CTY CP VC INDO TRAN; mã kết nối VASSCM: VNV19.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-tap-trung-tai-bac-ninh-153807.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc