Công nhận kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Logistics U I

Công nhận kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Logistics U&I

Kho ngoại quan có mã địa điểm lưu kho là 43IHW08; mã đường biển/đường hàng không/đường sông là VNNRH; mã đường bộ/đường sắt là VNNRHL.

Tên rút gọn trên hệ thống là KNQ CT LOGISTICS U&I; mã kết nối VASSCM là VNV20.

Diện tích kho ngoại quan 23.272,5 m2, trong đó gồm diện tích nhà kho; diện tích bãi; diện tích văn phòng làm việc của hải quan; diện tích kho chứa tang vật vi phạm; văn phòng công ty và công trình phụ trợ.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-cua-cong-ty-co-phan-logistics-ui-154205.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn