Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Công nhận kho ngoại quan của Công ty Song Bình

Kho ngoại quan gồm: diện tích kho 1.046 m2 (nằm tại vị trí tầng 2 tòa nhà khai thác hàng hóa trong khu vực địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng hóa chuyển phát nhanh; diện tích bãi 1.564 m2; diện tích kho chưa hàng vi phạm 30 m2; diện tích nơi làm việc hải quan 24,4 m2.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, mã địa điểm lưu kho là 01DDW01, mã đường biển/đường sông: VNNRF; mã đường bộ/đường sắt VNNRFL.

Tên rút gọn trên hệ thống là KNQ CTY SONG BINH, kho ngoại quan do Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-cua-cong-ty-song-binh-153637.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.