Chuyển đến nội dung chính

Công nhận kho ngoại quan của Công ty Song Bình

Kho ngoại quan gồm: diện tích kho 1.046 m2 (nằm tại vị trí tầng 2 tòa nhà khai thác hàng hóa trong khu vực địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng hóa chuyển phát nhanh; diện tích bãi 1.564 m2; diện tích kho chưa hàng vi phạm 30 m2; diện tích nơi làm việc hải quan 24,4 m2.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, mã địa điểm lưu kho là 01DDW01, mã đường biển/đường sông: VNNRF; mã đường bộ/đường sắt VNNRFL.

Tên rút gọn trên hệ thống là KNQ CTY SONG BINH, kho ngoại quan do Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-cua-cong-ty-song-binh-153637.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc