Review
Your Ads Here

Published on

Dầu thô chiếm 77 9 nguồn thu ngân sách của Hải quan Thanh Hóa

Dầu thô chiếm 77 9 nguồn thu ngân sách của Hải quan Thanh Hóa
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thực hiện công tác nghiệp vụ. Ảnh: P.Nhân
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thực hiện công tác nghiệp vụ. Ảnh: P.Nhân

Trong cơ cấu nguồn thu của Cục Hải quan Thanh Hóa chiếm phần lớn là nhập khẩu dầu thô của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tính đến hết tháng 9/2021, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nhập khẩu 24 chuyến dầu thô; trọng lượng tương đương 47,39 triệu thùng. Số thuế đã nộp hơn 7.278 tỷ đồng, chiếm 77,9% tổng số thu của Cục Hải quan Thanh Hóa.

Ngoài nguồn thu từ dầu thô nhập khẩu, số thu các nguồn khác là 2.067 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu từ nhập nguyên liệu để sản xuất, máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn (1.039 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Luyện Thép Cao Cấp Việt Nhật (106 tỷ đồng); Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (122 tỷ đồng); Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (122 tỷ đồng); Công ty Dầu thực vật miền Bắc Việt Nam (104,8 tỷ đồng); Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (83,8 tỷ đồng)…

Với tốc độ thu hiện nay, Cục Hải quan Thanh Hóa dự kiến hết tháng 10/2021 sẽ đạt gần 10.225 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.source https://haiquanonline.com.vn/dau-tho-chiem-779-nguon-thu-ngan-sach-cua-hai-quan-thanh-hoa-154321.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next