Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Cao Bằng Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 67

Hải quan Cao Bằng Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 67
Hải quan Cao Bằng: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 67%
Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nói chung và một số mặt hàng chính tại Hải quan Cao Bằng. Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin mới nhất từ Hải quan Cao Bằng, tháng 9, kim ngạch xuất khẩu tại đơn vị đạt 24,9 triệu USD, tăng 21,4 % so với tháng trước (tương ứng tăng 4,4 triệu USD); nhập khẩu đạt 6,1 triệu USD, giảm 80,9% (tương ứng giảm 26 triệu USD).

Dù kim ngạch tháng 9 giảm mạnh, nhưng tính chung 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Cao Bằng vẫn tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2020.

Cụ thể, hết tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Cao Bằng đạt 350,4 triệu USD, tăng 67% với cùng kỳ năm trước.

Trong đó xuất khẩu đạt 247,9 triệu USD, tăng 43%; nhập khẩu đạt 102,5 triệu USD, tăng 181%.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu như: thủy sản đạt 76,2 triệu USD, tăng 197,6%; hạt điều đạt 93,4 triệu USD, tăng 32,4%; hạt tiêu đạt 22,2 triệu USD, tăng 246,8%;

gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8 triệu USD, tăng 53,8%; rau quả đạt 26,6 triệu USD, giảm 1,9%...

Các nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu như: than cốc đạt 35,2 triệu USD, tăng 382%; vải các loại đạt 20 triệu USD, tăng 36,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 4,1 triệu USD, tương đương kim ngạch cùng kỳ năm trước…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-cao-bang-kim-ngach-xuat-nhap-khau-tang-67-154389.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next