Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hà Nội kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 37 6 tỷ USD trong 9 tháng

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 16,6% tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 21,03 tỷ USD, tăng 28,5%.

Trong cơ cấu kim ngạch xuất nhập khẩu nói chung thì kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tại Cục Hải quan Hà Nội đạt 7,74 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 100 triệu USD, tăng 18,6%; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 7,6 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Số thu NSNN 9 tháng là 20.579 tỷ đồng, đạt 89,5% so với chỉ tiêu được giao, đạt 125,01% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính riêng trong tháng 9, nhiều mặt hàng có số thuế tăng mạnh như: nhóm linh kiện điện tử, máy tính; nhóm thiết bị y tế; nhóm linh kiện ô tô…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-kim-ngach-xuat-nhap-khau-dat-376-ty-usd-trong-9-thang-154329.html