Hải quan Hải Phòng Kim ngạch xuất nhập đạt gần 9 tỷ USD trong tháng 9

Hải quan Hải Phòng: Kim ngạch xuất nhập đạt gần 9 tỷ USD trong tháng 9
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 4,58 tỷ USD, tăng 13,7%; riêng kim ngạch có thuế đạt 29,59 triệu USD, tăng 58,6%.

Nhập khẩu đạt hơn 4,33 tỷ USD, tăng 6,2%; riêng kim ngạch có thuế đạt 1,53 tỷ USD, tăng 4,4%.

Kim ngạch các mặt hàng có thuế tăng cao như: linh kiện phụ tùng ô tô đạt 50,54 triệu USD tăng 111,9%; xe máy đạt 1,13 triệu USD tăng 1.146,4%; linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,57 triệu USD tăng 10,7%; xăng dầu đạt 57,83 triệu USD tăng 35,2%; sắt thép đạt 171,12 triệu USD tăng 24,5%; mỹ phẩm đạt 0,38 triệu USD tăng 55,4%.

Tuy nhiên, một số mặt hàng đóng góp lớn về thuế bị giảm kim ngạch như: ô tô đạt 63,43 triệu USD giảm 36,5%; bia rượu đạt 1,3 triệu USD giảm 54,3%; máy móc thiết bị đạt 289,86 triệu USD giảm 17,7%.

Tính đến hết tháng 9, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 48.505 tỷ đồng, đạt 86,6% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao, đạt 83,8 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 42.088 tỷ đồng, đạt 85% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao, đạt 82,9% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao và đạt 79,4% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng giao phấn đấu.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-kim-ngach-xuat-nhap-dat-gan-9-ty-usd-trong-thang-9-154087.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn