Hải quan TPHCM thông quan trên 100 tỷ USD hàng hóa xuất nhập khẩu

Hải quan TPHCM thông quan trên 100 tỷ USD hàng hóa XNK
Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu TPHCM tăng so với cùng kỳ. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, mặc dù hàng hóa XNK qua các cửa khẩu TPHCM trong quý 3/2021 giảm sâu so với cùng kỳ do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng tính chung trong 10 tháng qua, trị giá hàng hóa XNK vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 13/10/2021, Cục Hải quan TPHCM đã làm thủ tục thông quan cho trên 2,4 triệu tờ khai XNK hàng hóa, với tổng trị giá hàng hóa trên 102 tỷ USD, tăng 4,48% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá hàng xuất khẩu đạt 44,1 tỷ USD, giảm 0,88 % và tổng trị giá nhập khẩu đạt 58,7 tỷ USD, tăng 8,9 % so với cùng kỳ.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tại TPHCM trong 10 tháng qua nhập siêu khoảng trên 14,6 tỷ USD.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-thong-quan-tren-100-ty-usd-hang-hoa-xuat-nhap-khau-154561.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn