Ad Code

Responsive Advertisement

Infographics Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk

(HQ Online) - Ngày 21/10/2021 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký Quyết định số 2699/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Văn Dũng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ (Cục Hải quan Đắk Lắk) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk.

source https://haiquanonline.com.vn/infographics-qua-trinh-cong-tac-cua-tan-pho-cuc-truong-cuc-hai-quan-dak-lak-154510.html