Không xuất được hàng gửi kho ngoại quan doanh nghiệp tiếp tục xin gia hạn

4320-img-0288
Hoạt động luân chuyển hàng hóa trong kho hàng tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Theo Cục Hải quan Hà Nội, hiện nay tại đơn vị phát sinh trường hợp hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan của Công ty Cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài. Hàng hóa của công ty đã được lưu kho 24 tháng bao gồm cả thời hạn gia hạn lưu kho.

Về vấn đề này, Công ty Cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài cho biết, do dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp ở Việt Nam và thế giới, Việt Nam áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Do vậy, các chuyến bay quốc tế của Tổng công ty hàng không Việt Nam gần như ngừng bay từ giữa tháng 3/2020 đến nay nên hàng hóa gửi kho ngoại quan chưa xuất được.

Doanh nghiệp đề nghị được gia hạn thời gian lưu kho để sau khi hết dịch sẽ tái xuất trên các chuyến bay quốc tế.

Theo thống kê của Cục Hải quan Hà Nội, mặt hàng quá thời hạn gửi kho ngoại quan là một số loại rượu vang.

Để tháo gỡ, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ trong giai đoạn dịch Covid-19, Cục Hải quan Hà Nội đề xuất Tổng cục Hải quan để Công ty Cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài được gia hạn thêm thời hạn hàng hóa được lưu kho ngoại quan cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 tại Việt Nam.source https://haiquanonline.com.vn/khong-xuat-duoc-hang-gui-kho-ngoai-quan-doanh-nghiep-tiep-tuc-xin-gia-han-154100.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn