Chuyển đến nội dung chính

Ngành Hải quan thu ngân sách gần 286 nghìn tỷ đồng

Ngành Hải quan thu ngân sách gần 286 nghìn tỷ đồng
Kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan tăng khá trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: T.Bình.

Tính chung trong 9 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách được 285.624 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán được giao, bằng 86,29% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm trước.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 9 ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu ước đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,5 tỷ USD, giảm 3,1%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 483,2 tỷ USD, tăng mạnh 24,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó xuất khẩu ước đạt 240,52 tỷ USD, tăng 18,8% và nhập khẩu ước đạt 242,65 tỷ USD, tăng 30,5%.

Tháng 9, cán cân thương mại ước tính thặng dư 500 triệu USD. Qua đó, giúp con số nhập siêu trong 9 tháng còn 2,13 tỷ USD.

Trong tháng 9, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 38,15 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 20 tỷ USD, giảm 0,1%; nhập khẩu là 18,15 tỷ USD, giảm 1,5%.

Tính hết tháng 9, doanh nghiệp FDI ước đạt 33,58 tỷ USD, chiếm 69% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 27,9 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 176,65 tỷ USD, tăng 23,1% và nhập khẩu ước 159 tỷ USD, tăng 33,6%.

Các mặt hàng xuất khẩu biến động đáng chú ý trong tháng 9 như: dầu thô ước đạt 96 triệu USD, giảm 65,7% so với tháng trước; clinker và xi măng ước đạt 151 triệu USD, giảm 6,3%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 750 triệu USD, giảm 7,6%...

Các mặt hàng nhập khẩu biến động đáng chú ý trong tháng 9 như: xăng dầu các loại ước đạt 204 triệu USD, tăng 32,8% so với tháng trước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 6,85 tỷ USD, giảm 1,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước đạt 3,9 tỷ USD, giảm 2,5%; ô tô nguyên chiếc các loại ước đạt 6 nghìn chiếc, kim ngạch đạt 160 triệu USD, giảm 38,1% về lượng và và giảm 27,9% về kim ngạch…source https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-thu-ngan-sach-gan-286-nghin-ty-dong-153470.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc