Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhiều cửa hàng miễn thuế bị tạm dừng dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid 19

Cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Cửa hàng miễn thuế bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19. Ảnh: N.Linh

Theo thống kê của cơ quan Hải quan, tính đến tháng 8/2021, trong 159 kho, cửa hàng miễn thuế đã được Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của 50 doanh nghiệp thì có 15 cửa hàng miễn thuế và 14 kho chứa hàng miễn thuế thuộc 12 doanh nghiệp đã được cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.

Trong đó có 10 cửa hàng miễn thuế và 9 kho chứa hàng miễn thuế tính đến tháng 8/2021 đã hết thời hạn 6 tháng tạm dừng.

1 cửa hàng miễn thuế sau khi được Tổng cục Hải quan cấp đã quá 6 tháng nhưng chưa đưa vào hoạt động.

Như vậy, tính đến tháng 8/2021 thì có 20 cửa hàng miễn thuế phải thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) với diễn biến tình hình dịch bệnh còn phức tạp thì số lượng các cửa hàng miễn thuế tạm dừng và hết thời hạn tạm dừng sẽ còn tăng thêm.

Các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế do dịch bệnh diễn biễn phức tạp, Việt Nam và các nước hầu như đóng cửa biên giới, dẫn đến hoạt động xuất nhập cảnh gần như ngừng trệ, mà đối tượng khách xuất nhập cảnh là đối tượng chủ yếu để cửa hàng miễn thuế bán hàng. Do vậy, việc các doanh nghiệp không đưa cửa hàng miễn thuế/kho chứa hàng miễn thuế vào hoạt động là lý do khách quan, bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19.

Thời gian qua Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế và ý kiến của cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đề nghị xem xét, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế được kéo dài thêm thời gian tạm dừng hoạt động cửa hàng miễn thuế.

Trước thực tế đó, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, đồng thời kiến nghị giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.source https://haiquanonline.com.vn/nhieu-cua-hang-mien-thue-bi-tam-dung-dung-hoat-dong-do-anh-huong-cua-dich-covid-19-153516.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.