Review
Your Ads Here

Published on

Nhiều lô vắc xin nhập khẩu tiếp tục được tạo thuận lợi đưa về bảo quản tại kho

Nhiều lô vắc xin nhập khẩu tiếp tục được tạo thuận lợi đưa về bảo quản tại kho
Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Mới đây, 10.000 liều vắc xin Sputnik do Hội đồng An ninh Liên bang Nga tặng Bộ Công an đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan Hà Nội giải quyết cho phép đưa lô hàng vắc xin về bảo quản tại Bệnh viện 19/8 Bộ Công an.

Người khai hải quan thực hiện việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm bảo quản, có trách nhiệm nộp Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan theo quy định trong vòng 30 ngày để được thông quan.

Lô hàng vắc xin AstraZeneca do Chính phủ Australia viện trợ cũng được Cục Hải quan Hà Nội giải quyết cho phép đưa lô hàng về bảo quản tại kho vắc xin đạt GSP của chương trình Tiêm chủng quốc gia.

Để tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cũng đồng ý cho Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 được đưa hàng hóa về bảo quản tại kho bảo quản vắc xin đạt GSP của Công ty tại số 1 Yersin.

Người khai hải quan phải nộp Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan theo quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai và bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm bảo quản cho đến khi được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan.source https://haiquanonline.com.vn/nhieu-lo-vac-xin-nhap-khau-tiep-tuc-duoc-tao-thuan-loi-dua-ve-bao-quan-tai-kho-154723.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next