Review
Your Ads Here

Published on

Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan tại Bà Rịa Vũng Tàu

Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan tại Bà Rịa Vũng Tàu

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/10/2021. Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL không có văn bản đề nghị đưa kho ngoại quan hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Trước đó, Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL đã có công văn đề nghị tạm dừng hoạt động kho ngoại quan có diện tích 176.665 m2.

Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiểm tra xác nhận không còn lượng hàng tồn tại kho ngoại quan của Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL.source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoat-dong-kho-ngoai-quan-tai-ba-ria-vung-tau-154454.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next