Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tăng thu ngân sách hơn 490 tỷ từ kiểm tra sau thông quan

Tăng thu ngân sách hơn 490 tỷ từ kiểm tra sau thông quan

Điển hình là thực hiện chuyên đề kiểm tra đối với hạt điều, bước đầu phát hiện 2 doanh nghiệp có hành vi gian lận về xuất xứ hạt điều xuất khẩu; 4 doanh nghiệp không có trụ sở, không còn hoạt động sản xuất tại địa điểm đăng ký kinh doanh, có nghi vấn bán tiêu thụ nội địa, đã chuyển thông tin theo nguồn tin tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục làm rõ dấu hiệu vi phạm; 1 doanh nghiệp đang trong quá trình trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét các dấu hiệu vi phạm để tiến hành khởi tố.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan địa phương rà soát tổng thể hoạt động xuất nhập khẩu hạt điều; giao một số cục hải quan địa phương tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với 34 doanh nghiệp. Đồng thời, chuyển danh sách 280 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để các cục hải quan địa phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kiểm tra theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng kiểm tra sau thông quan còn làm rõ dấu hiệu nghi vấn của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm từ đá quý, kim loại quý.

Trong quá trình thu thập thông tin, lực lượng kiểm tra sau thông quan phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên khó khăn trong triển khai kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan.

Kết quả trong quý 3, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 422 cuộc, trong đó có 110 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 312 cuộc tại trụ sở Cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 58,79 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 93,69 tỷ đồng (cả số thu từ các cuộc kiểm tra trước đó-PV).

Tính chung 3 quý đầu năm thực hiện 1.307 cuộc kiểm tra, trong đó có 341 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 966 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 545,30 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 491,78 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/tang-thu-ngan-sach-hon-490-ty-tu-kiem-tra-sau-thong-quan-153375.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.