Chuyển đến nội dung chính

Triển khai thí điểm nộp thuế điện tử nhờ thu nơi Than – Khoáng sản Việt Nam ủy quyền

Nhằm tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, TKV đề nghị cơ quan Hải quan hỗ trợ TKV triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của TKV.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, khi phát sinh tờ khai hải quan, ngay khi tờ khai được cấp số, hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 chuyển thông tin số thuế phải nộp (theo khai báo của doanh nghiệp) sang ngân hàng thương mại nơi TKV ủy quyền trích nợ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng hình thức nhờ thu.

Tiếp đó, ngân hàng thương mại nơi TKV ủy quyền trích nợ thực hiện trích nợ tài khoản nộp thuế và gửi thông báo đến Cổng thông tin điện tử hải quan để cơ quan Hải quan thực hiện thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định.

Tổng cục Hải quan quyết định thời gian triển khai thí điểm trong 2 tháng từ 10/10/2021 đến 10/12/2021. Sau thời gian triển khai thí điểm, Tổng cục Hải quan đề nghị TKV phối hợp với ngân hàng thương mại nơi TKV ủy quyền trích nợ nộp thuế điện tử nhờ thu đánh giá quá trình triển khai và gửi về Tổng cục Hải quan. Căn cứ trên kết quả triển khai thí điểm, Tổng cục Hải quan sẽ quyết định việc tiếp tục hỗ trợ cho TKV theo hình thức này

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị TKV kịp thời báo cáo để được hỗ trợ xử lý kịp thời.source https://haiquanonline.com.vn/trien-khai-thi-diem-nop-thue-dien-tu-nho-thu-noi-than-khoang-san-viet-nam-uy-quyen-153786.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc