Review
Your Ads Here

Published on

Đã có 495 doanh nghiệp kho bãi cảng hoàn thành kết nối VASSCM

Đã có 495 doanh nghiệp kho bãi cảng hoàn thành kết nối VASSCM
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 kiểm tra thực tế hàng hóa. Ảnh: T.BÌNH
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 kiểm tra thực tế hàng hóa. Ảnh: T.Bình

Trong đó, có 299 doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, ICD, CFS, địa điểm; 191 doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan; 5 doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không hoàn thành việc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin tờ khai/chứng từ của lô hàng xuất nhập khẩu đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan thông qua Hệ thống VASSCM.

Qua công tác quản lý, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đưa vào, đưa ra cảng, kho, bãi thì Hệ thống VASSCM đã đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, tạo thuận lợi trong công tác làm thủ tục, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đồng thời, Hệ thống VASSCM kịp thời thông báo tình trạng cấp phép thông quan (từ cơ quan Hải quan) đối với từng lô hàng, từng container cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đã góp phần giảm nhân công, giảm chi phí, tránh rủi ro cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi do áp dụng quy trình cấp phép điện tử nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hải quan hiện hành.source https://haiquanonline.com.vn/da-co-495-doanh-nghiep-kho-bai-cang-hoan-thanh-ket-noi-vasscm-155515.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next