Review
Your Ads Here

Published on

Đã có phương án xử lý hơn 22 000 lon sữa viện trợ

Đã có phương án xử lý hơn 22 000 lon sữa viện trợ
Công chức hải quan cảng Sài Gòn KV1 (Cục Hải quan TPHCM) thông quan hàng hoá qua hệ thống điện tử cho DN Ảnh: T.H
Công chức Hải quan cảng Sài Gòn KV1 (Cục Hải quan TPHCM) làm thủ tục thông quan hàng hóa. Ảnh: T.H

Ngày 12/11, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Hải quan TPHCM, Viện Y tế công cộng TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giải quyết lô hàng 22.362 lon sữa viện trợ.

Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 8297/VPCP-KGVX và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế, để nhanh chóng xử lý lô hàng 22.362 lon sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi nhập khẩu theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM, Cục An toàn thực phẩm đề nghị:

Ngay trong ngày 12/11/2021, Viện Y tế công cộng TPHCM khẩn trương phối hợp với Cục Hải quan TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lấy mẫu, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng trên.

Cụ thể, lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn theo quy định hiện hành; kiểm tra các nội dung ghi nhãn sản phẩm.

Báo cáo kết quả kiểm nghiệm, kết quả kiểm tra đối với lô hàng sữa gửi trước ngày 14/11/2021 về Cục An toàn thực phẩm để Cục xem xét, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế và phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành thông quan.

Được biết, để hỗ trợ xử lý đối với lô hàng viện trợ nêu trên, Cục Hải quan TPHCM đã chủ động liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để hướng dẫn thủ tục có liên quan đến lô hàng trước khi hàng đến và ngay khi hàng đến cửa khẩu. Đồng thời, khi nhận thông tin về công văn trả lời của Cục An toàn thực phẩm, đơn vị cũng đã chủ động báo cáo xin ý kiến Tổng cục Hải quan ngay mà không chờ công văn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Ngay sau khi có hướng dẫn của Tổng cục Hải quan cho phép đưa hàng hóa về bảo quản trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan, ngày 10/11, Cục Hải quan TPHCM đã liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM để thực hiện ngay theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/da-co-phuong-an-xu-ly-hon-22000-lon-sua-vien-tro-155378.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next