Ad Code

Responsive Advertisement

Đào tạo phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho lãnh đạo chủ chốt Hải quan Việt Nam

Các lãnh đạo chủ chốt cấp cục, vụ của Tổng cục Hải quan tham gia khóa đào tạo. Ảnh: N.Linh
Các lãnh đạo chủ chốt cấp cục, vụ của Tổng cục Hải quan tham gia khóa đào tạo. Ảnh: N.Linh

Trong 3 ngày đào tạo tập trung, 15 lãnh đạo chủ chốt cấp cục, vụ của Tổng cục Hải quan sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lãnh đạo và quản trị chiến lược nhằm đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn phục hồi kinh tế trong đại dịch Covid-19 và những yêu cầu mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, ngành Hải quan không ngừng cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, liêm chính trong thực thi công vụ; đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 tạo ra những đứt gãy nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và trực tiếp tạo áp lực lớn lên ngành Hải quan Việt Nam. Ngành sẽ đứng trước cuộc cạnh tranh gay gắt về tốc độ thông quan để đảm bảo phục vụ lợi ích trực tiếp của doanh nghiệp, đồng thời giúp duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và yêu cầu hội nhập đặt ra cho ngành Hải quan áp lực cải cách thể chế và quy trình thủ tục bảo đảm đồng bộ cho việc triển khai các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới; đồng thời đòi hỏi ngành nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng công nghệ số nhằm góp phần tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho nền kinh tế Việt Nam.

Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày.
Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày.

“Trong bối cảnh như vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý cho cán bộ là hết sức cần thiết và quan trọng để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra với ngành Hải quan”, ông Bùi Ngọc Lợi nhấn mạnh.

Ông Bùi Ngọc Lợi cho biết, khóa tập huấn đào tạo phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý này là hoạt động đầu tiên cho chuỗi dự kiến 3 hội thảo đào tạo mà Dự án TFP dành cho Hải quan Việt Nam. Hoạt động đào tạo đầu tiên dành cho 15 cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cục và tương đương của Hải quan Việt Nam, bao gồm cả khối cơ quan Tổng cục làm công tác tham mưu và Hải quan địa phương nơi tác nghiệp trực tiếp thông quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh…

Mong muốn của Hải quan Việt Nam là hoàn thiện chương trình và dần phát triển thành một hoạt động đào tạo thường xuyên, hữu ích cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Dự án USAID TFP chia sẻ tầm nhìn với Tổng cục Hải quan về những thách thức mới trong quản trị chiến lược và đổi mới ngành Hải quan Việt Nam, trước hết từ chất lượng nguồn nhân lực. Dự án đã hỗ trợ Tổng cục Hải quan đánh giá nhu cầu đào tạo, lên kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ toàn diện và bài bản. “Kỹ năng phát triển lãnh đạo và quản lý cho cán bộ Hải quan Việt Nam” là khóa tập huấn chủ chốt trong lộ trình này.

Ông Claudio Dordi, Giám đốc Dự án USAID TFP cho biết, khóa bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo và quản lý cho các cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cục của Tổng cục Hải quan sẽ góp phần nâng cao năng lực cho các cán bộ lãnh đạo trong việc thúc đẩy vai trò quan trọng của ngành Hải quan đối với việc tạo thuận lợi thương mại, từ đó quản lý các nguồn lực tốt hơn, cho phép đơn giản hóa các thủ tục hải quan, nắm bắt công nghệ và tận dụng các ứng dụng số.

"Môi trường kinh doanh thuận lợi hơn sẽ giúp việc xử lý thủ tục hải quan nhanh chóng hơn và cuối cùng cho phép các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh tốt hơn với các doanh nghiệp nước ngoài. Các lãnh đạo cũng sẽ hiểu làm thế nào để tận dụng chuyển đổi số nhằm tạo quan hệ đối tác tốt hơn với khu vực tư nhân", ông Claudio Dordi cho biết.

Khảo sát về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với hoạt động Hải quan năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện và công bố tháng 7/2021 cho thấy, đánh giá của doanh nghiệp với Ngành cải thiện đáng kể trong 2 năm qua. Cụ thể, doanh nghiệp đánh giá cao hơn về chất lượng thông tin do cơ quan Hải quan cung cấp; hài lòng hơn đối với công tác hỗ trợ, giải đáp của các cơ quan nhà nước khi doanh nghiệp gặp vướng mắc về tiếp cận thông tin.


source https://haiquanonline.com.vn/dao-tao-phat-trien-ky-nang-lanh-dao-va-quan-ly-cho-lanh-dao-chu-chot-hai-quan-viet-nam-156135.html