Review
Your Ads Here

Published on

Chấm dứt hoạt động hai đại lý làm thủ tục hải quan tại Lào Cai

Chấm dứt hoạt động hai đại lý làm thủ tục hải quan tại Lào Cai

Cụ thể, Tổng cục Hải quan quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Nhật Tân, địa chỉ tại thành phố Lào Cai.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai, địa chỉ tại thành phố Lào Cai.

Hai công ty trên bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là do không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan trong thời hạn quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Cụ thể, hai công ty không duy trì đủ điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/cham-dut-hoat-dong-hai-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-lao-cai-155127.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next