Chấm dứt hoạt động hai đại lý làm thủ tục hải quan tại Lào Cai

Cụ thể, Tổng cục Hải quan quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Nhật Tân, địa chỉ tại thành phố Lào Cai.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai, địa chỉ tại thành phố Lào Cai.

Hai công ty trên bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là do không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan trong thời hạn quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Cụ thể, hai công ty không duy trì đủ điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/cham-dut-hoat-dong-hai-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-lao-cai-155127.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn