Chi cục Kiểm tra sau thông quan miền Trung hoạt động tại địa chỉ mới ở Đà Nẵng

Ngày 13/11, đại diện Cục Kiểm tra sau thông quan cho biết, sau khi được thành lập, Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Trung tạm thời đặt trụ sở tại Tổng cục Hải quan.

Sau đó, Tổng cục Hải quan có quyết định điều chuyển trụ sở của Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu (Cục Hải quan Đà Nẵng) cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Trung (Cục Kiểm tra sau thông quan) sử dụng.

Hiện, Cục Kiểm tra sau thông quan có 3 chi cục trực thuộc gồm: Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Bắc, Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Trung và Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Nam.

Các chi cục có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan và trực tiếp tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật trong phạm vi địa bàn quản lý được giao.

Trong đó, Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Bắc thực hiện quản lý địa bàn khu vực phía Bắc thuộc địa bàn quản lý của các cục hải quan phía Bắc đến địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội.

Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Trung thực hiện quản lý địa bàn khu vực thuộc địa bàn quản lý của các cục hải quan từ Cục Hải quan Hà Nam Ninh đến địa bàn quản lý của Cục Hải quan Khánh Hòa (gồm cả các tỉnh Tây Nguyên).

Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Nam thực hiện quản lý địa bàn khu vực phía Nam thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TPHCM; cục hải quan các tỉnh miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.source https://haiquanonline.com.vn/chi-cuc-kiem-tra-sau-thong-quan-mien-trung-hoat-dong-tai-dia-chi-moi-o-da-nang-155407.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn