Công nhận địa điểm tập kết kiểm tra giám sát hàng hóa tập trung tại Hải Phòng

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Chi nhánh Công ty Cổ phần đối tác Chân Thật.

Diện tích địa điểm là 44.055 m2; trong đó gồm: bãi tập kết hàng xuất; bãi tập kết hàng nhập; bãi tập kết vỏ container’ nơi tập kết phương tiện vận tải; khu vực đặt máy soi; khu vực kiểm hóa; kho chứa hàng vi phạm…

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, địa điểm này có mã địa điểm lưu kho là 03CCW07; mã đường biển/đường hàng không, đường sông là VNNRP; mã đường bộ/đường sắt là VNNRPL; tên rút gọn trên hệ thống là KNQ CN CTY CHAN THAT.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-tap-ket-kiem-tra-giam-sat-hang-hoa-tap-trung-tai-hai-phong-155615.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn