Review
Your Ads Here

Published on

Công nhận kho ngoại quan của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Hà Nam

Công nhận kho ngoại quan của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Hà Nam

Kho ngoại quan có tổng diện tích 45.823 m², trong đó gồm: diện tích nhà kho; diện tích kho chứa tang vật vi phạm; diện tích văn phòng làm việc cơ quan Hải quan; diện tích bãi và công trình phụ trợ khác…

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan kho ngoại quan có mã địa điểm lưu kho là 28NJW01; mã đường biển/đường sông là VNNRN; mã đường bộ/đường sắt là VNNRNL; tên rút gọn trên hệ thống là KNQ TCT BUU DIEN VN.

Trước đó, tháng 6/2021, Tổng cục Hải quan cũng ban hành Quyết định công nhận kho ngoại quan của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; địa chỉ tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Kho này có tổng diện tích hơn 28.000 m².source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-cua-tong-cong-ty-buu-dien-viet-nam-tai-ha-nam-155577.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next