Review
Your Ads Here

Published on

Công nhận kho ngoại quan tại Bình Dương của Công ty Yusen Logistics

Công nhận kho ngoại quan tại Bình Dương của Công ty Yusen Logistics
Kho ngoại quan có tổng diện tích 4.414m2, trong đó bao gồm: diện tích kho ngoại quan, diện tích bãi, diện tích kho chứa tang vật vi phạm, diện tích phòng làm việc của Hải quan và các công trình phụ trợ khác.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, kho ngoại quan của Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) có mã địa điểm lưu kho là 43NDW08; mã đường biển/đường hàng không/đường song là VNNRK; mã đường bộ/đường sắt là VNNRKL; tên rút gọn trên hệ thống là KNQ YUSEN LOGISTICS.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-tai-binh-duong-cua-cong-ty-yusen-logistics-155229.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next