Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hải Phòng Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 19 tỷ USD

Hải quan Hải Phòng: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 19 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng tăng cao những tháng qua. Ảnh: T.Bình.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Hải quan Hải Phòng, hết tháng 10, toàn Cục giải quyết thủ tục đối với 821.261 tờ khai xuất khẩu, kim ngạch đạt 42,72 tỷ USD, tăng 27,4% về tờ khai và tăng 25% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều ngược lại, lượng tờ khai nhập khẩu ở Hải quan Hải Phòng hết tháng 10 đạt 944.653 tờ khai, kim ngạch đạt gần 50,1 tỷ USD, tăng hơn 16% về tờ khai và tăng 27,34% về kim ngạch so với cùng kỳ 2020.

Như vậy, hết tháng 10, Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục cho hơn 1,76 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, kim ngạch đạt gần 93 tỷ USD.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ một năm trước đây, kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng tăng thêm đến hơn 19 tỷ USD.

Liên quan đến tình hình thu ngân sách, theo thống kê sơ bộ cập nhật của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 7/11, Cục Hải quan Hải Phòng thu được 55.269 tỷ đồng, tăng 20,26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 98,69% chỉ tiêu dự toán cả năm và 91,35% so với chỉ tiêu phấn đấu cả năm do Tổng cục Hải quan giao.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-tang-hon-19-ty-usd-155124.html