Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Lạng Sơn nộp ngân sách gần 4 3 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan

Hải quan Lạng Sơn nộp ngân sách gần 4 3 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan

Theo đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn, ngay từ đầu năm, đơn vị đã đẩy mạnh công tác thu thập thông tin đối với hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn về phân loại hàng hóa, mức thuế suất hoặc về trị giá khai báo. Ngoài ra, chủ động thu thập, phân tích thông tin, rà soát (trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro) đối với các doanh nghiệp, mặt hàng và loại hình trọng điểm để lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan hiệu quả.

Hải quan Hữu Nghị bố trí công chức trực làm thủ tục thông quan 24/24h cho DN. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, toàn Cục đã ban hành quyết định kiểm tra 86 cuộc và tính đến ngày 31/10 đã hoàn thành kiểm tra 85 cuộc, phát hiện vi phạm 66 cuộc với tổng số tiền nộp ngân sách gần 4,3 tỷ đồng, đạt 113,15% chỉ tiêu được giao.

Trong đó, số tiền ấn định trên 3,2 tỷ đồng; trên 682 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính; số tiền PCN trên 337 triệu đồng và số tiền nợ thu hồi trên 290 triệu đồng. Chỉ tính riêng trong tháng 10, toàn cục đã hoàn thành kiểm tra 5 cuộc, phát hiện vi phạm 7 cuộc với tống số tiền nộp ngân sách được trên 1,9 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả của 10 tháng đầu năm, 2 tháng cuối năm đơn vị tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan theo công văn số 4797/TCHQ-KTSTQ ngày 11/10/2021 về việc thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tập trung rà soát, kiểm tra đối với các mặt hàng có rủi ro cao về mã, giá, thuế suất, hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế GTGT, như: hàng tiêu dùng, nông sản, dược liệu, thiết bị y tế...source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-lang-son-nop-ngan-sach-gan-43-ty-dong-tu-cong-tac-kiem-tra-sau-thong-quan-155236.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next