Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Nghi Sơn Thanh Hóa thu ngân sách 10 990 tỷ đồng

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn. Ảnh: Phong Nhân
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn. Ảnh: Phong Nhân

Nguồn thu NSNN chủ yếu từ thuế nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (chiếm 79,24% tổng số thu nộp NSNN của đơn vị) và nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn. Ước tính đến ngày 31/12/2021, số thu NSNN của đơn vị đạt 12.000 tỷ đồng, bằng 114,4% so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao (10.485 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng container vận chuyển từ khi vận hành tuyến container qua cảng Nghi Sơn từ 01/1/2021 đến 15/11/2021 đạt 5.707 TEU; kim ngạch XNK đạt 6,198 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2,044 tỷ USD, nhập khẩu đạt 4,154 tỷ USD; làm thủ tục thông quan hàng hóa cho 4.890 tờ khai, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tại chi cục gồm 140 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 20 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như dăm gỗ; các sản phẩm đá; xi măng; sản phẩm thép; hạt nhựa, chế phẩm lọc hóa dầu… Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như dầu thô, nguyên phụ liệu lọc hóa dầu; máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn; thạch cao sản xuất xi măng, than...source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-nghi-son-thanh-hoa-thu-ngan-sach-10990-ty-dong-156163.html